درباره من

زندگی نامه

بنده محمد هادی دهقانی متولد 1369/3/7 ساکن شهرستان خمینی شهر واقع در استان اصفهان هستم

دانشگاه و حوزه

بنده دارای مدرک کارشناسی ارشد برق در گرایش قدرت هستم. همچنین دارای تحصیلات حوزی در دروس فقه و اصول و دارای مدرک سطح سه حوزه می باشم.